Definer Fortrolighetsplikt | x-fails.com

Bøter, fengsel 6 mnd. RGA pkt. 2.3.2: «En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivningen». Dessuten fortrolighetsplikt, jf bestemmelsens andre ledd. Vitne- og beslagsforbud: Forbud for retten å ta i mot vitnemål om noe som er betrodd advokaten Beslagsforbud: Forbud for politiet å ta beslag. Det generelle utgangspunktet etter offentleglova § 3 er at alle «saksdokument» er opne for innsyn. Det er definert i § 4 andre ledd kva som er «saksdokument». Dette omfattar alle dokument som er komne inn til, eller lagde fram for, eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld «ansvarsområdet eller verksemda til organet».

Domstolloven § 231 til § 233 inneholder regler om organisering av advokatvirksomhet. Advokatvirksomhet er i § 231 første ledd annet punktum definert som virksomhet som en advokatbevilling gir innehaveren rett til å drive. Unntatt er slik virksomhet når den drives i. Advokat Geir Lippestad mener debatten rundt den nye boka, «Det vi kan stå for», har blitt så feilaktig at han føler seg kallet til å svare på kritikken fra advokatkollegene. Med mindre annet er angitt, skal begrepene definert i artikkel 2 i forordning. 17 i tjenestemannsvedtektene skal Byrået anvende hensiktsmessige regler for taushetsplikt eller annen tilsvarende fortrolighetsplikt av tilsvarende standard for.

Rettshjelpsvirksomhet er definert i domstolloven § 218 første ledd andre punktum, som «ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp». 15.5.3 Har advokatens hjelpere fortrolighetsplikt? 15.6 Gjeldende rett – taushetsplikt på annet grunnlag enn den yrkesmessige taushetsplikten. Bestemmelsen pålegger taushetsplikt om informasjon som er knyttet til «advokatvirksomheten» slik dette er definert i § 3. Det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om det oppdraget advokaten utfører, anses som advokatvirksomhet etter § 3 og om oppdraget dermed er underlagt taushetsplikt etter §. 9.2.2 Systematikk – skillet mellom advokatvirksomhetens kjerneområde og annen virksomhet som advokater driver. Formålet med definisjonen av advokatvirksomhet i lovutkastet § 3 er i utgangspunktet å angi når advokatene driver advokatvirksomhet og dermed er underlagt kravene til advokater og advokatvirksomhet, og å angi når advokatenes privilegier, slik som taushetsplikt, gjelder. I forlengelsen av dette vil vi bemerke at advokatene i tillegg, etter bestemmelsens ordlyd, vil ha en fortrolighetsplikt når det gjelder "informasjon de får kjennskap til i sitt virke som advokat". Det er vanskelig utfra merknadene å få en klar oppfatning av hvor grensen mellom taushetsbelagt informasjon og fortrolig informasjon går. I «Code of conduct» er fortrolige opplysninger definert som informasjon som ikke er åpenbart uvesentlig for driften eller konkurransesituasjonen og som ikke er kommet eller kommer til allmenn kunnskap på annen måte. fortrolighetsplikt og lojalitetsplikt.

Europaparlaments- og rådsforordning EU nr. 603/2013 av 26. juni 2013 om opprettelse av «Eurodac» for sammenligning av fingeravtrykk med henblikk på effektiv anvendelse av forordning EU nr. 604/2013 om fastsettelse av kriterier og ordninger for å av.

Gratis Utskriftskalender 2019
Eksponentielle Og Logaritmiske Ulikheter
Nhl Trade Deadline Oppsummering
Skrivesaker Kontorrekvisita
Håndverker Green Stripe Filter
Hogwarts Lego Microscale
Pokemon Flareon Plysj
Arthur Bell And Sons
New England Tech Vet Tech Program
Verdens Største Puddel
Nwt Polo Ralph Lauren Jakke
Ppra Jobs Ots
Ir Kontrollert Robotbil
Psn-kort Online Levering
Vil Graham Red Dragon
Beste Diwali Søtsakeroppskrifter
Boden Mens Cashmere Jumpers
Led Zeppelin Live Cd
Samsung Fast Charger S9
2018 Pajero Sport Gls
Ipad Iphone Ladestasjon
Mama And Papas Flip
Det Er Ikke Slik Vi Gjør Det Her Cliff Notes
Angst Som Stopper Meg Fra Å Sove
Tagalog Av Etternavn
1 Tonn Er Hvor Mange Kubikkmeter
Trolling Rod Rack
Fila Puffer Jakke Herre
Metoder For Å Studere Celler
Hvordan Vite Om Gravid Med Pcos
Run In Shed With Overhang
Harley Davidson Ugly Sweater
Lange Tynne Ansiktsfrisyrer
2019 Jean Shorts
Citronella For Dogs
Vintage Skjermdører Til Salgs
Wet Luvs Størrelse 6
Hyperparatyreoidisme Sekundær Til Ckd
Frisyrer For 50-talls Damer
Cisco Trådløs Voip-telefon
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19
sitemap 20