Statsvitenskap På Assamisk | x-fails.com

Statsvitenskap - bachelor UiT.

Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fraog er underlagt Norsk lisens for offentlige data. Teksten vedlikeholdes på yrkessiden på. ". Opptakskrav Søknadsfrist 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak. Vi tar årlig opp 30 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 47,8 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak. Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap gir studentene kunnskaper om organiseringen av det norske politisk-administrative apparatet på ulike styringsnivåer i stat og kommune, og innsikt i hvordan dette påvirker forløpet av politiske beslutningsprosesser og innholdet i offentlig politikk. Masterstudiet i statsvitenskap og ledelse passer for deg som er interessert i å forstå hvorfor og hvordan slike endringsprosesser blir gjennomført. Masterprogrammet tilbyr to spesialiseringer: Organisasjon og ledelse; Europeisk integrasjon; I studiet er det mulig å ta et praksisemne på 10 studiepoeng. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Videre utdanningsmuligheter. Med bachelor i statsvitenskap har du flere muligheter til å studere videre på masternivå både i Norge og i utlandet.

Du kan velge blant flere valgfrie emner på statsvitenskap bachelor, alt etter hvilken interesse du har. Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes. Statsvitenskap tar for seg politikk i alle sine former og på alle nivå: internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt. Dette åpner for stor spennvidde, med politisk samhandling, makt, demokrati og organisasjon som sentrale tema. Mastergraden i statsvitenskap er på 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på enten 30 eller 45 studiepoeng. Politikk på internasjonalt og nasjonalt niv. Mona Nordhammer Sæther har studert statsvitenskap og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Se hvilke erfaringer hun tar med seg fra studiet og hva hennes viktigste lærdom var. Karrieretjenesten og NTNU Bridge.

Dette er studiet for deg som ønsker å skaffe deg grunnleggende kompetanse i politisk teori. Videre lærer du om hvordan politikk og administrasjon fungerer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Årsstudiet i statsvitenskap utforsker hvordan samfunnet organiseres og styres politisk og du studerer dessuten borgernes politiske atferd. På lista under kan du finne oppgaver som passer til ditt tema. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift publiserer bidrag innen politisk teori og metode, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, samt internasjonal politikk. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over publiseringskanaler. statsvitenskap oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Søk opptak – Statsvitenskap - Bachelor, 3-årig - Trondheim. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til. Studiestart.

Bachelor i statsvitenskap - Universitetet i Sørøst-Norge.

Dersom du ønsker å studere statsvitenskap, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i statsvitenskap: STV-1000 Politisk analyse. I dette emnet introduseres du for sentrale begreper og perspektiver i statsvitenskap. Årsstudiet i statsvitenskap inngår i bachelorgraden i statsvitenskap. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning PPU kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU.

Statsvitenskap påbygging er en fordypning i emner som er gjennomgått i Statsvitenskap, årsstudium. Det vil bli lagt vekt på anvendelse av kunnskapsstoffet. Dette skjer i første rekke ved at studentene skriver en semesteroppgave. Det vil dessuten bli lagt mer vekt på det komparative aspekt, særlig i forhold til sammenligning mellom stater. Fakultetet er forskningsintensivt og er høyt rangert internasjonalt. Samfunnet har behov for kandidater med sterke analytiske evner. Dermed skal vårt ph.d.-program gi en forskerutdanning med fokus på akademisk eksellens.

Søk på dette studiet. Ønsker du å fordype deg i statsvitenskap, og har du allerede årsstudium i statsvitenskap? Da kan påbyggingsstudiet i statsvitenskap gi deg den ekstra faglige tyngden du trenger. Her vil du gå dypere inn i områder som politisk teori og sammenlignende politikk. I Norge ble statsvitenskap først etablert som et universitetsfag etter den annen verdenskrig. Ved Universitetet i Oslo ble det gitt adgang til å ta magistergraden 1947 og embetseksamen. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Politikk skjer hver eneste dag. Statsvitenskapen spør hvordan politikk blir til, hvordan politikk utformes og hvordan politikk påvirker oss i hverdagen. Årsenheten i statsvitenskap er for deg som ønsker en innføring i disse prosessene. Årsenheten kan inngå i en bachelorgrad eller kan tas som videreutdanning. Bjørknes Høyskole tilbyr enkeltemner, årsstudier og bachelorprogrammer innen statsvitenskap, i form av freds- og konfliktstudier FK og internasjonale studier INT. Både FK og INT er selvstendige studieretninger med særskilte fokusområder, og som student ved Bjørknes Høyskole får du muligheten til å fordype deg i disse.

Beste Ideer For Småbarnsfrokost
Mobdro Install For Android
Alle Du Møter Sitat
Jergens Body Lotion
Drake Take Care Quotes
Gi Navn Til Fem Hav
Albion Prison Jobs
Air Max Uptempo 720
Pine Mountain Lake Hytter
Syerske Nær Meg
La Dem Vite At Det Er Juletid Akkorder
Topp 10 Asiatiske Fotballklubber
Perry Ellis 18 Body Mist
Leversykdommer Og Symptomer
Aaa Mid Atlantic Disney-billetter
Starbucks Thomasville Road
Lol Overraskelse Bursdag Ballonger
Levis 501 31 X 32
Bootstrap Popover Fungerer Ikke På Mobil
Vil Du Bli Med Meg Min Kjærlighet Til En Annen Dag
Kokt Egg Er Bra For Graviditet
Evap System Small Leak
Zara Gaucho Bukser
Eksempler På E-postoverskrift
Trenger Du En Landmåler
12 Days Of Christmas Kid Versjon
I Rise Quotes
Definisjon Av Administrativ Politikk
Grunnleggende Opplæring Inspirerende Sitater
Ferragamo Connor Penny Loafer
100.6 Feber Og Hodepine
Easy Craft-prosjekter For Voksne
Pcso Grand Lotto
Bilder Av Små Soverom
Weather App Ux
Visdom Tenner Fjerning Børsting Tenner
Jernmangelsymptomer Hos Kvinner
Vanlige Intervjuspørsmål For Programmerere
Ruby Cavoodle Valper Til Salgs
Mormor Ønsker Seg Ny Baby
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19
sitemap 20